เด็กหลังห้อง ล่าสุด

30 April 2017 - 21:24

Facebook Page

ข่าว

ทรรศนะ

30 April 2017 - 21:24
01 April 2017 - 15:20
ชัยภูมิ แปลว่า พื้นที่มีชัย หรือ ทำเลที่เหมาะ อาจจะเหมาะแก่การอยู่อาศัย การเพาะปลูก การใช้สอย หรือกระทั่งเหมาะแก่การงอกงามเติบโต แม้จะมีหินมีทรายปนบ้าง แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงเชื่อว่า “ชัยภูมิ” จะคอยช่วยโอบอุ้มฟูมฟักเราไว้ได้เสมอ เพราะ “แผ่นดินเกิด” เป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจ และสร้างเราบนวิถีที่ดำรงอยู่ หลายคนเชื่ออย่างนั้น แต่กับ “ชัยภูมิ ป่าแส” นักกิจกรรมชาวลาหู่ กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น ชัยภูมิหนึ่งของเขา โอบอุ้ม “ชัยภูมิ” ไว้ไม่ได้ ปล่อยให้ร่างเขาเดียวดายสลายลอยไปในอากาศ แถมฝนห่าใหญ่ตกกระหน่ำซ้ำจนจมดิน บนยอดดอยเชียงดาวอันเป็น “ชัยภูมิที่รัก” ของเขา

การศึกษา

30 April 2017 - 21:24

การเมือง

30 April 2017 - 21:24

สิทธิมนุษยชน

01 April 2017 - 15:20
ชัยภูมิ แปลว่า พื้นที่มีชัย หรือ ทำเลที่เหมาะ อาจจะเหมาะแก่การอยู่อาศัย การเพาะปลูก การใช้สอย หรือกระทั่งเหมาะแก่การงอกงามเติบโต แม้จะมีหินมีทรายปนบ้าง แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงเชื่อว่า “ชัยภูมิ” จะคอยช่วยโอบอุ้มฟูมฟักเราไว้ได้เสมอ เพราะ “แผ่นดินเกิด” เป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจ และสร้างเราบนวิถีที่ดำรงอยู่ หลายคนเชื่ออย่างนั้น แต่กับ “ชัยภูมิ ป่าแส” นักกิจกรรมชาวลาหู่ กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น ชัยภูมิหนึ่งของเขา โอบอุ้ม “ชัยภูมิ” ไว้ไม่ได้ ปล่อยให้ร่างเขาเดียวดายสลายลอยไปในอากาศ แถมฝนห่าใหญ่ตกกระหน่ำซ้ำจนจมดิน บนยอดดอยเชียงดาวอันเป็น “ชัยภูมิที่รัก” ของเขา