Skip to main content
Fri, 03/17/2017 - 19:31
GAY OK BANGKOK เป็นซีรีส์ที่นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตของเกย์ในกรุงเทพฯมีทั้งหมด 5 Episodeโดยทำงานร่วมกับTestBKKและAPCOM โดยTestBKKเป็นโครงการของAPCOMเพื่อส่งเสริมให้ชายรักชายรับการตรวจเชื้อHIVส่วนAPCOMเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องเอดส์และคนข้ามเพศรวมไปถึงสิทธิ สุขภาพ และความเป็นอยู่ทั่วภูมิภาคทั้งเอเชียและแปซิฟิก
Mon, 10/05/2015 - 12:56
ธเนศ วงศ์ฯ ชี้ Queer หมายถึง พฤติกรรมทางเพศที่มีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง ตั้งคำถามหลังจากการยอมรับการแต่งงานของเกย์แล้ว เราจะยอมรับการแต่งงานแบบหลายผัวหลายเมีย (Polygamy) ด้วยไหม สุกฤตยา วิพากษ์บทอัศจรรย์ (บทร่วมรัก) ในวรรณคดีอภิรมย์หรือข่มขืน ระบุตัวบทบอกถึงความสมยอมแต่ถ้าจะให้อ่านว่าข่มขืนต้องอ่านอีกแบบ
Mon, 09/01/2014 - 19:54
สำรวจกรอบการศึกษาปัญหา และรูปแบบการเรียกร้องสิทธิให้ยุวชนเกย์ในอเมริกาซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ใหญ่มีส่วนอย่างยิ่งในการผลิตซ้ำภาพลักษณ์ที่ด้อยกว่าของยุวชนเกย์