ทะลุหมื่นแล้ว สมัชชาเสรี มช. ล่ารายชื่อเลิกกิจกรรม "ว้าก" น้อง

9 ก.ย.2557 สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย ตั้งแคมเปญล่ารายชื่อใน ‘change.org’ ในหัวข้อ ‘ยกเลิกกิจกรรม "ว้าก" ในกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์’ โดยระบุส่งถึงรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ขณะนี้(18.30 น.)ยอดผู้ร่วมลงชื่อใน change.org ระบุจำนวน 13,755 คน แล้ว

ข้อความในจดหมายล่ารายชื่อระบุว่า “และแล้วก็มีน้องใหม่อีกหนึ่งคนเสียชีวิตในการรับน้องที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ชีวิตที่ยังมีอนาคตอีกยาวไกลต้องเสียไป เพื่อ?

แม้จะยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุ แต่พวกเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือที่ใดๆ ก็ตาม อะไรทำให้พี่มีอำนาจเหนือร่างกายและจิตใจของคนที่มาใหม่ ถึงขนาดสามารถกระทำการรุนแรง เพียงเพราะแก่กว่า? อยู่มานานกว่า? หรือการมีเจตนาดีแต่มองข้ามสิทธิพี้นฐานของน้อง? ซึ่งเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

การรับน้องอย่างรุนแรงหรือที่เรียกกันว่า ว๊าก เป็นการละเมิดสิทธิขึ้นพื้นฐาน นักศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่แล้ว ควรมีความเข้าใจและเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน อันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เมื่อต้นปีที่แล้วก่อนเปิดเทอมต้อนรับนักศึกษาใหม่ พวกเราได้ยื่นหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แก้ไขปัญหาเรื่องการรับน้อง เพราะที่ผ่านมากิจกรรมรับน้องทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมีการใช้ความรุนแรงโดยปราศจากการควบคุม โดยเฉพาะการรับน้องต่างจังหวัดซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มีการข่มขู่ลงโทษว่าที่นักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ การกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัยในด้านลบ

ผ่านมาเกือบ 2 ปี มีการเปลี่ยนแแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะจะมีการประชาสัมพันธ์เฉพาะในช่วงแรกๆ แต่สุดท้ายก็ยังมีการรับน้องที่มีการว๊ากเหมือนเดืม ทำให้เราต้องรณรงค์เรื่องนี้กันอีกครั้งผ่าน Change.org

พวกเราขอเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยออกระเบียบว่าด้วยการทำกิจกรรมการรับน้อง โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่อนุญาตให้มีการรับน้องนอกสถานที่ มีบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน และให้ทางมหาวิทยาลัยเผยแพร่ระเบียบดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

การรับน้องที่รุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น แต่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ล่าสุด น้องปี 1 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ต้องเสียชีวิตในกิจกรรมรับน้อง ทำให้ต้องมีการสอบสวนสืบหาสาเหตุและคนรับผิดชอบ เราไม่อยากให้เหตุการณ์เศร้าสลดเช่นนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นที่รักของเรา

เราอยากเห็นมหาวิทยาเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นที่มีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ โดยเริ่มจากการยุติความรุนแรงทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการ “ว๊าก” การบังคับข่มขู่ และการทารุณน้องใหม่ด้วยวิธีต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เราอยากให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขภายในมหาวิทยาลัยของเรา เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ทั้งนี้ มีบทลงโทษทางอาญาต่อการรับน้องที่รุนแรงแล้ว แต่มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องต้องเข้มงวดมากขึ้น:

การว๊ากคือการข่มขู่คุกคามทางวาจา ทำร้ายจิตใจโดยเจตนา โทษ 1 เดือน

การบังคับเข้าร่วมหรือไม่ให้ออก ผิดตามกฏหมายอาญาว่าด้วยการกักขังหน่วงเหนี่ยว โทษ 3 ปี

พี่ลงไม้ลงมือก็คือการทำร้ายร่างกาย โทษ 2 ปี

รับน้องจนบาดเจ็บก็คือทำให้เสียทรัพย์หรือบาดเจ็บทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา โทษ 3 ปี

ในกรณีที่น้องเสียชีวิต ถ้าตั้งใจก็เป็นฆาตกรรม ถ้าไม่ตั้งใจก็เป็นการทำให้ผู้อื่นถึงความตายโดยไม่เจตนา โทษ 10 ปี

ไม่มีใครอยากให้พี่ถูกลงโทษ แต่พี่ก็ไม่มีสิทธิทำร้ายร่างกายและจิตใจน้องเช่นกัน การรับน้องจึงควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เคารพในสิทธิของทุกคนที่มีเท่าเทียมกัน”