Skip to main content
Thu, 03/30/2017 - 19:26
ฤดูเกณฑ์ทหารมาอีกแล้ว เครือข่ายเพื่อนกะเทยฯ ขอสื่อเลิกนำเสนอข่าวเป็นตัวตลก นักวิชาการแนะเริ่มที่ระดับปัจเจกก่อนขยายทัศนคติให้ทั่วถึง ด้าน ผอ.กองการสัสดีแจงจัดห้องตรวจมิดชิด-เร่งทำความเข้าใจเรื่องสิทธิของสาวประเภทสอง
Fri, 10/31/2014 - 16:44
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 โครงการปริญญาโทสาขาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ“ปรากฏการณ์เควียร์: เมื่อกะเทยบวชพระ กะเทยเกณฑ์ทหาร” ร่วมพูดคุยโดย พันโท ปิยะชาติ ประสานนาม และ พระชาย วรธัมโม โดยมี ดร.สุกฤตยา จักรปิง เป็นผู้ดำเนินรายการ